30 ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໃບຂີ້ເຫຼັກ

ສ້າງຂື້ນເມື່ອ ວັນພະຫັດ, 08 ມີຖຸນາ 2017 01:54

30 ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໃບຂີ້ເຫຼັກ

1.   ໃບ ແລະ ດອກຂີ້ເຫຼັກ ຊ່ວຍບໍາລຸງສາຍຕາ.

2.   ໃບຂີ້ເຫຼັກມີແຄວຊຽມ ຊ່ວຍບໍາລຸງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ.

3.   ດອກຂີ້ເຫຼັກອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຂາວໃສ.

4.   ຊ່ວຍຕ້ານພະຍາດໄຂ້ຫວັດ.

5.   ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ.

6.   ເປັນຢາບໍາລຸງທາດ.

7.   ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ ( ກິນເຂົ້າແຊບ ).

8.   ໃບຂີ້ເຫຼັກເປັນຜັກທາດເຢັນ ຊ່ວຍດັບຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ.

9.   ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງ.

10. ຕ້ານພະຍາດເບົາຫວານ.

11. ໃບຂີ້ເຫຼັກມີທາດເຫຼັກຊ່ວຍບໍາລຸງເລືອດ.

12. ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງເຊວມະເຮັງ.

13. ປ້ອງກັນການອັກເສບຂອງປອດ ແລະ ລໍາໄສ້.

14. ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງຈາກພະຍາດກະເພາະ.

15. ປ້ອງກັນການອັກເສບຈາກບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ.

16. ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບ.

17. ລະງັບອາການໂລກປະສາດ.

18. ຊ່ວຍໃຫ້ບໍາລຸງປະສາດ ແລະ ບໍາລຸງສະໝອງ.

19. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເພດຍິງມີການໝູນວຽນເລືອດຢ່າງປົກກະຕິ.

20. ສາມາດຂັບພິດໃນເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍຫ້າມເລືອດ.

21. ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ.

22. ແກ້ຖອກທ້ອງ ແລະ ຖ່າຍເປັນເລືອດ.

23. ເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ.

24. ບໍາລຸງນໍ້າບີ.

25. ຊ່ວຍປິ່ນປົວບາດແຜສົດໃຫ້ແຫ້ງໄວ.

26. ໃບ ແລະ ດອກມີປະໂຫຍດຊ່ວຍຂັບສານພິດ.

27. ຕ້ານອາການຕີນມືມຶ່ນຊາ ເນື່ອງຈາກໃບຂີ້ເຫຼັກມີວິຕາມິນຊີສູງ.

28. ແກ້ອັກເສບຕ່າງໆ.

29. ຮາກກົກຂີ້ເຫຼັກມີສັບພະຄຸນທາງຢານໍາໄປໃຊ້ບໍາລຸງເສັ້ມຜົມ ແລະ ກໍາຈັດລັງແຄ.

30. ເປືອກຂອງຕົ້ນຂີ້ເຫຼັກຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດລິດສີດວງທະວານ.