10ວິທີໃນການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

10ວິທີໃນການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

       ຄອມພິວເຕີເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ແຫຼ່ງເກັບກຳຂໍ້ມູນສໍາຄັນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການເຮັດວຽກ ດັ່ງນັ້ນ, ການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ດົນ ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

   1. ຕ້ອງໝັ່ນຮັກສາຄວາມສະອາດເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ: ເລີ່ມຈາກການຖອດປັ໊ກໄຟກ່ອນ ແລະ ທໍຳຄວາມສະອາດໂດຍໃຊ້ຜ້າສະອາດຈຸບນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳຢາສຳລັບເຮັດຄວາມສະອາດຄອມພິວເຕີ, ເຊັດສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເປັນຕົວເຄື່ອງ ຫຼື ກອບຫນ້າຈໍ, ເມົ້າ, ຄີບອດ ລວມເຖິງສາຍໄຟຄອມພິວເຕີ.

   2. ອະນາໄມຝຸ່ນທີ່ຢູ່ໃນຕົວເຄື່ອງ: ສໍາລັບວິທີນີ້ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ແປງທາສີທີ່ມີຂົນອ່ອນ ທີ່ແປງດ້າມໄມ້ ໄຜ່ຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທົ່ວ ໄປ, ຫນ້າຈໍ ຫຼື ຕົວເຄື່ອງບາງລຸ້ນຖ້າຫາກໃຊ້ແປງທີ່ມີຂົນຫນາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຮອຍໄດ້.

  3. ກວດກາສະພາບຄວາມຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນຄອມພິວເຕີ: ຕ້ອງເຮັດການເປີດຝາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໂດຍຈະຕ້ອງໄຂ ນັອດທີ່ລັອກຝາດ້ານຂ້າງ, ຄວນກວດກາພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ວ່າຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໃຊ້ວຽກໄດ້ດີຢູ່ ເພາະຄວາມຮ້ອນກໍເປັນອີກຫນຶ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີເສຍຫາຍໄດ້ຍ້ອນອຸປະກອນເສື່ອມຄຸນະພາບ.

   4. ຈັດວາງຄອມພິວເຕີໃຫ້ຖືກຫລັກ: ການຈັດວາງຄອມພິວເຕີຄວນວາງໃຫ້ຫ່າງຈາກຝາ ຫລື ມີຊ່ອງຫວ່າງ ປະມານ 20-25cm ເພາະຄວາມຮ້ອນທີ່ກະຈາຍອອກມາຄວນມີການລະບາຍໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ບໍ່ເກີດອຸນ ຫະພູມຜູ້ທີ່ໃຊ້ໂນດບຸກກໍເຊັ່ນດຽວກັນຄວນຍົກລະດັບດ້ານລຸ່ມຂອງໂນດບຸກໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງລະບາຍອາກາດດ້ານລຸ່ມນຳ ເນື່ອງຈາກໂນດບຸກຈະມີຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ ແນະນຳໃຫ້ເອົາພັດລົມນ້ອຍ ຫຼື ພັດລົມຕັ້ງພື້ນຈະດີທີ່ສຸດ.

  5. ເຂົ້າສູນສ້ອມແປງ ຫຼື ຮ້ານແປງຄອມ: ວິທີນີ້ສໍາລັບຄົນທີ່ບໍ່ສະດວກໃນການຈັດການຄອມພິວເຕີດ້ວຍຕົນເອງກໍຕ້ອງຝາກໃຫ້ເປັນວຽກຂອງຊ່າງຄອມພິວເຕີຊ່ວຍກວດສອບວ່າອຸປະກອນຕ່າງໆຍັງຢູ່ໃນສະພາບດີບໍ່. ກ່ອນກວດເຊັກສອບຖາມລາຄາໃນການດໍາເນີນການກ່ອນຈະເປັນການດີ.

   6. ຈັດການ ( file ) ໄຟລ໌ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວ ຫຼື ໄຟລ໌ບໍ່ສໍາຄັນ: ໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ເຮົາດາວໂຫຼດມາ ຫຼື ເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຫາກບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວຽກແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ສໍາຄັນກໍຄວນລົບຖິ້ມຈາກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງບໍ່ຫນັກ ໃນສ່ວນຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຈະໄດ້ພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ງານ ແລະ ມີພື້ນທີ່ຫວ່າງຮອງຮັບຂໍ້ມູນໃຫມ່.

   7. ຈັດລະບຽບໂຟລເດີຕ່າງໆ: ໃນສ່ວນນີ້ຈະຊ່ວຍປະຫຍັດທັງເວລາ ແລະ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງການເຮັດວຽກຂອງເຮົາໄດ້ເລີຍ ເພາະຖ້າຫາກເຮົາຈັດການໄຟລ໌ ແລະ ໂຟເດີຕ່າງໆໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເວລາທີ່ຫາໄຟລ໌ຕ່າງໆກໍຈະສະດວກຫລາຍຂຶ້ນເຄື່ອງກໍຈະເຮັດວຽກບໍ່ໜັກຫຼາຍ.

   8. ກໍາຈັດ ແລະ ສະແກນໄວຣັສໃນຄອມພິວເຕີ: ວິທີນີ້ອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາແດ່ ເພາະແນ່ນອນວ່າສໍາລັບຄົນທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີມາດົນຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ມີໄວຣັສແຝງຕົວຢູ່ໃນໂຟລເດີທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້. ຂໍ້ມູນຍິ່ງຫລາຍຍິ່ງໃຊ້ເວລາສະແກນດົນຂຶ້ນລອງຫາໂປຣແກຣມສະແກນໄວລັດ ເຊັ່ນ: nod32, Avast, Kaspersky ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການຕິດໄວຣັສ ແລະ ມີບັນຫາຕາມມາ.

   9. ລົບໂປຣແກຣມທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວຽກຖິ້ມ: ຖ້າເຮົາຮູ້ວ່າໂປຣແກຣມ ໃດທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວຽກແລ້ວເຮົາຄວນລົບອອກ ເຊັ່ນ: ກັບໂຟເດີ ແລະ ໄຟລ໌ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາບໍ່ເຮັດວຽກຫນັກຫຼາຍ.

   10. ໝັ່ນຊອກຫາວິທີ ຫຼື ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ: ຄວາມຈິງແລ້ວວິທີນີ້ກໍຄືການໃຊ້ວຽກຄອມພິວເຕີໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພື້ນຖານ ເພາະຖ້າເຮົາບໍ່ຮູ້ຫລັກໃນການໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້ 9 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາລະເລີຍໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້.