Tổ chức Lễ lên cơ quan mớiTuyên...

Được viết ngày Thứ tư, 17 Tháng 8 2016 02:02

Tổ chức Lễ lên cơ quan mớiTuyên Huấn trung ương Đảng

Ngày 22/ 07 / 2016 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã tổ chức lễ lên cơ quan mới để kế thừa văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của  dân phật Lào,

dẫn dắt ông giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Pi Thun  bí thư  trung ương Đảng , bí thư Đảng ủy , Trường ban tuyên huấn trung ương Đảng , có các Đảng ủy , vụ trường ,  phó vụ , trường phòng , phó phòng toàn thể nhân viên và khách  các bộ cơ quan tham gia.

          Trong lễ đã có lạy phật cúng bái , được nghe cầu kinh tốt lành , dâng vải Cay Chi Von , dâng sáp Phăn Sá  và dâng bữa cơm trưa , nhân dịp đó còn được đón tham dự của  ông Bun Nhăng  Vo Lạ Chít tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng  Chủ tịch nước và ông tiến sĩ Phăn Khăm Vị Pa Văn  ủy viên bộ chính trị  thường trực ban bí thư trung ương Đảng.

          Sau khi kết thúc lễ phật đồng chí  Bun Nhăng Vo Lạ Chít tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng , Chủ tịch nước và đồng chí tiến sĩ Phăn Khăm Vị Pa Văn ủy viên bộ chính trị ban bí thư thường trực trung ương Đảng . được tham dự trồng cây Hoa đại và trồng cây quả xoài để thành công đức cho Ban tuyên huấn trung ương Đảng.