Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

  • Đồng chíGs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban...
  • Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng..
  • Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của..
  • Ban tuyên huấn TW
  • Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay..
  • Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã.
Đồng chíGs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban...

Đồng chíGs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban...

Đồng chíGs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban bí thư trung ương đảng bí...
Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng..

Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng..

Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng và Ban tuy&eci...
Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của..

Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của..

Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của ...
Ban  tuyên  huấn	 TW

Ban tuyên huấn TW

      Ngày 11/06/2014,  Tại   Ban   tuyê...
Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay..

Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay..

Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun Bí thư trung ương Đ...
Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã.

Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã.

 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã kết thúc tập huấn luyện kiến t...
Previous
Next

Phổ biến kết quả đại hội đại biểu...

Phổ biến kết quả đại hội đại biểuToàn quốc lần thứ X của Mặt trận xây dựng đất nước.

          Ngày 27/ 07 / 2016 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã phối hợp với Mặt trận xây dựng đất nước  tổ

chức diễn thuyết phổ biến kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xcủa Mặt trận xây dựng đất nước  tại Ban tuyên huấn trung ương Đảng. lên nói do đồng chí tiến sĩ Xay Sôm Phon Phôm Vi Hản  ủy viên bộ chính trị trung ương Đảng , Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nước, tham dự có đồng chí Sí Súc Phi La Vông Phó bí thư Đảng ủy, phó trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng, các Đảng ủy cùng toàn thể nhân viên .

          Đồng chí tiến sĩ Xay Sôm Phon Phôm Vi Hản đã nêu ra những  chức năng vai trò và truyền thống vẻ vang của Mặt trận xây dựng đất nước trong thời kỳ đấu tranh cứu nước và trong thời xây dựng đất nước. ngoài ra còn nêu những kết quả của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Mặt trận xây dựng đất nước đã khai mạc ngày 8-9 /7/ 2016 đại hội đã tiến hành dưới Khẩu Hiệu tăng cường sự đoàn kết toàn dân tộc Lào toàn quốc , động viên toàn xã hội thi đua yêu nước và xây dựng đất nước để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ  VIII tiếp tục tới hoàn thành  4 Mặt để nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận xây dựng đất nước.

          Sự diễn thuyết lần này để tuyên truyền những kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Mặt trận cho Đảng ủy , ban lãnh đạo làm việc về công tác chính trị - tư tưởng thấm nhuần và đưa đến tuyên truyền giáo dục  cho các đối tượng có hiểu biết sâu xắc và rộng trong phạm vi cả nước.

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1236803
Today:Today:69
Yesterday:Yesterday:104
This Week:This Week:673
This Month:This Month:1935
All:All:1236803