Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

  • Đồng chíGs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban...
  • Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng..
  • Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của..
  • Ban tuyên huấn TW
  • Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay..
  • Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã.
Đồng chíGs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban...

Đồng chíGs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban...

Đồng chíGs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban bí thư trung ương đảng bí...
Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng..

Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng..

Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng và Ban tuy&eci...
Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của..

Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của..

Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của ...
Ban  tuyên  huấn	 TW

Ban tuyên huấn TW

      Ngày 11/06/2014,  Tại   Ban   tuyê...
Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay..

Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay..

Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun Bí thư trung ương Đ...
Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã.

Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã.

 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã kết thúc tập huấn luyện kiến t...
Previous
Next

Ban tuyên huấn trung ương Đảng.,

Ban tuyên huấn trung ương Đảng Mở đợt  sinh hoạt chính trị nội bộ Đảng

  Ngày 20/04/2017 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã mở đợt  sinh hoạt chính trị nội bộ Đảng dưới sự chỉ đạo làm chủ tịch của đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo

Kay Khăm Pi Thun bí thư trung ương Đảng , bí thư Đảng ủy , trường ban tuyên huấn trung ương Đảng , có các đồng chí Đảng viên  ban tuyên huấn trung ương Đảng tham gia .

          Trong  hội nghị đã  quán triệt văn kiện kiên quyết chỉnh đốn Đảng trong sạch , vững mạnh và bài kiểm điểm của Đảng ủy – Ban tuyên huấn trung ương Đảng trong sự chỉ đạo – lãnh đạo và thực hiện nghị quyết của  đại hội lần thứ X của Đảng và nghị quyết hội nghị lần thứ IV của Đảng ủy – ban tuyên huấn trung ương Đảng đã nêu một số chỗ quan trọng như : Tích cực tập huấn luyện bản chất chính trị và  đạo đức ,tích cực củng cố kiểu cách lãnh đạo và phương pháp làm việc của Đảng có sự nghiêm chỉnh và thiêng liêng, kiên quyết giải quyết bệnh quan liêu ngăn chặn và chống tham nhũng , cách tổ chức thực hiện cho cán bộ - Đảng viên mỗi đồng chí phải quyết tâm cao trong sự tập huấn luyện mình về bản chất chính trị và  đạo đức cách mạng, có trách nghiệm và nghiêm chỉnh với mình nhất là cán bộ chỉ đạo phải là gương mẫu trong sự ngăn chặn và giải quyết những khuyết điểm của mình làm chủ ; Đảng ủy , các tổ chức chính phủ mọi cấp phải tăng cường củng cố kiểu mẫu lãnh đạo và phong cách làm việc của mình có nghiêm chỉnh, phù hợp với công tác thực tế làm cho đường lối chính sách, nội quy của Đảng, pháp luật và nội quy khác của Nhà Nước đã tổ chức thực hiện có hiệu quả cao; ban Đảng ủy, ban chỉ đạo từng cấp phải tăng cường công tác giáo dục chính trị- tư tưởng cho cán bộ- Đảng viên, khởi công giáo dục, quản lý và theo dõi kiểm tra nghiêm chỉnh với cán bộ - Đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo; mọi tổ chức của Đảng – Nhà Nước, công đoàn mặt trận xây dựng đất nước, các công đoàn tổ chức quần chúng, thông tin đại chúng, và nhân dân tự làm chủ tham gia giải quyết bệnh quan lieu và tham nhũng . không cho phép tổ chức nào, người nào, sẽ là Đảng viên, cán bộ, quân đội, công an trong địa vị nào cũng không thể ở trên hoặc ở ngoài hiến pháp và pháp luật, cấp dưới phải dưới sự theo dõi –kiểm tra của cấp trên và cấp trên phải tạo điều kiện có dịp để cho cấp dưới và quần chúng được qóp ý kiến đối với cấp trên và với sự hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên, cán bộ, quân đội, công an.

          Đối với bài kiểm điểm của Đảng ủy – ban tuyên huấn trung ương Đảng đã để ra phương hướng công việc trọng tâm như sau: 1; Tiếp tục lãnh đạo về chính trị - tư tưởng  tập trung giáo dục Đảng  viên , cán bộ trong ban tuyên huấn trung ương Đảng phải quán triệt, nắm vững đường lối chính sách của Đảng nhất là nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII của Nhà Nước , chiến lược và sự tiến hóa phát triển đất nước đến năm 2025-2030 2; Tăng cường vai trò và nâng cao khả năng lãnh đạo của Đảng ủy- ban tuyên huấn trung ương Đảng để hoàn thành nhiệm vụ là bộ tham mưu về chính trị - tư tưởng cho bộ chính trị  và ban bí thư trung ương Đảng trong từng giai đoạn có thành quả. 3; Tăng cường sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động của Đảng ủy cho vững chắc ; củng cố chỉ đạo bộ máy tổ chức và sắp xếp cán bộ đúng vị trí vai trò, phù hợp với kiến thức khả năng , đúng theo kế quy định địa vị , huấn luyện tư tưởng cách mạng , tư tưởng yêu nước , yêu chế độ mới , giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ , Đảng viên và nhân viên hiểu biết , nắm chắc sâu xắc và thành thực hiện đặt kết quả .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 64 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1236645
Today:Today:15
Yesterday:Yesterday:104
This Week:This Week:515
This Month:This Month:1777
All:All:1236645