Nâng Trình độ kiến thức Lý luận ...

Được viết ngày Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 08:45

 

 

 

 

 

 

Nâng Trình độ kiến thức Lý luận – đường lối Chính sách cho cán bộ Tuyên Truyền.

    Ngày 27 / 10/ 2014 Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng đã khai mạc tập huấn luyện nâng trình

độ kiến thức lý luận – đường lối chính sách cho cán bộ tuyên truyền toàn Quốc , do đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Pi Thun ủy viên Trung ương Đảng , Trưởng Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng làm chủ tịch . tham gia  có cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Tỉnh và Huyện toàn Quốc hơn 90 đồng chí ; ngoài ra còn có bộ quốc phòng và bộ  an ninh. Cuộc đào tạo lần này mục đích để nghiên cứu và học tập cơ sở  lý luận như : môn triết học,  kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học. hành chính học và môn xây dựng Đảng ; ngoài ra còn tập về cách nói và cách viết bài  để làm cho cán bộ có kiến thức , nắm được lý luận Mác – Lê nin  và đường lối chính trị của Đảng .