Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay....

Được viết ngày Thứ tư, 18 Tháng 3 2015 05:28

     

 

 

 

 

 

 

Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Pi Thun Trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng chúc mừng Ngày Thành Lập Đảng cộng sản Việt Nam Tròn 85 năm.

  Ngày 03/02/2015 giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Pi Thun  ủy viêntrung ương Đảng , trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng đã chúc mừng ngày thànhlập Đảng cộng sản Việt Nam tròn 85 năm ( 03/02/1930-03/02/2015 ) ở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhân dịp này đồng chí giáosư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Pi Thun trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng đã tặng làn nụ hoa và tỏ lòng hoan nghênh  với kết quả và thắng lợi to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 85 năm qua. Đảng cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh là người vĩ đại đã thành lập  lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp chiến đấu dũng cảm để giải phóng tổ quốc ra khỏi ách thống trị bọn thuộc địa và đế quốc xâm lược  đã tập hợp quốc gia thành một đồng nhất trong suốt 85 năm Đảng nhân dân cách mạng Lào và Đảng cộng sản Việt Nam đã kề vai sát cánh nhau vượt qua những khó khăn nhiều giống mà thể hiện đến nguồn gốc khách quan mối quan hệ  hữu nghị , tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam cho đến nay đã trở thành di sản quý giá , là quy luật vững bền và phát triển của hai nước đang tăng cường, phát triển vào chiều rộng và chiều sâu đã đem lại lợi ích thật sự cho nhân dân hai nước Lào – Việt Nam .