Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

Diễn thuyết kỷ niệm ngày Quốc tế.

Diễn thuyết kỷ niệm ngày Quốc tế và tuần quốc gia Để  xóa bỏ giảm nghèo 17-24 /10/ 2016.

 Ngày 20/10/2016 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã phối hợp với ban phát triển nông thôn và xóa bỏ nghèo cấp trung ương đã tổ chức diễn thuyết ngày Quốc tế và tuần Quốc gia để xóa

nghèo tại Ban tuyên huấn trung ương Đảng lên nói: Do đồng chí Thong Văn Vị Lay Hương trưởng ban phát triển nông thôn và xóa nghèo cấp trung ương , tham gia có đồng chí Sí Súc Pi La Vông phó bí thư Đảng ủy ,phó trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng  , lãnh đạo các bộ  Ban , ngành  trung ương  và toàn thể nhân viên ban tuyên huấn trung ương Đảng hơn 300 đồng chí.

          Đồng chí Thong Văn Vị Lay Hương đã nêu lên  lịch sử của ngày Quốc tế và tuần Quốc gia để xóa bỏ nghèo , chiến lược và kế hoạch phát triển nông thôn và xóa bỏ nghèo 5 năm từ năm 2016-2020 tiến hóa để xóa bỏ nghèo từ nay đến năm 2030.

          Nhân dịp đó đồng chí Chít Thạ Vi Sáy tránh văn phòng kế hoạch và hợp tác quốc tế đã lên vấn để nghèo và cách giải quyết xóa nghèo ở Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào ông nói : giải quyết xóa  nghèo phải bắt đầu đột phá về tư tưởng và tư duy ,nhất là phải phá hủy quan điểm chủ quan và niềm tin cái cũ lạc hậu cho rằng nghèo là tội lỗi sẽ không thể giải quyết được vì nghèo không phải là tội lỗi do thánh thần chúa trời làm cho, đây là một hiện tượng xã hội chúng ta có thể loại bỏ được tất cả  , giải phóng các dân tộc nhất là người nghèo đói ra khỏi tệ hại về tư  tưởng, giải quyết cảm giác thấp hèn-tự trọng thấp, sự ngu dốt lạc hậu và mê tín dị đoan, họ nhận ra có danh dự của nhân loại, có sức mạnh trí tuệ như những người khác, sau đó làm cho họ có sức tinh thần, có dám làm và có khả năng thoát khỏi nghèo và thiếu thốn được. Hiện nay cộng đồng Quốc tế gồm cả Cộng  Hòa Dân Chủ Nhân dân Lào đã thừa nhận đối tượng sự phát triển bền vững ( SDG ) cầm lấy sự xóa đói giảm nghèo và thiếu thốn thành bản quyền thứ nhất đã bày tỏ ra ở trong  SDG 1 “ xóa bỏ nghèo mọi kiểu hình trên thế giới “ và SDG 2 “ xóa bỏ thiếu thốn, đạt bảo đảm lương thực và củng cố về môn nấu nướng và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững “.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1232638
Today:Today:93
Yesterday:Yesterday:109
This Week:This Week:169
This Month:This Month:1079
All:All:1232638