Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng ...

 Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng Tổ chức Tuyên Truyền tình hình Quốc Tế   và  Khu vực.  Sáng Ngày 15 / 07 / 2014 tại Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng  được tuyên Truyền Tình Hình  nổi bật của Quốc Tế và Khu vực .do Đồng chí Sí Sục Phi La Vông , giữ

quyền  bí thư Đảng ủyvàgiữ quyền  Trưởng ban  Tuyên Huấn Trung ương Đảng , tham giagồm có các Đảng ủy , vụ Trưởng , Phó vụ trưởng, Trưởng phòng , Phó phòng và cán bộ nhân viên .

Trong Lễ này Đồng chí Sí Sục Phi La Vông  đã nêu ra tình hình Thế giới Nhất là về Kinh Tế - xã hội, Chính Trị , sự thay đổi Tự nhiên  trong khu vực và Thế giới  cho cán bộ nhân viên  biết và hiểu đồng thời có ý thức cảnh giác với tình hìnhđó.

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1232638
Today:Today:93
Yesterday:Yesterday:109
This Week:This Week:169
This Month:This Month:1079
All:All:1232638