Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

Ban tuyênhuấn TW thămTrungtâmthươngtật 790

Sángngày 21/03/2014,Tại trung tâm thương tật  790 đã  tổ  chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày thương tật  vìtổ  quốc (21/03/1946 -21/032014)  tham dự và  chủ chỉ ông chương Sôm  Bun  Khăn   Bí  thư  TW,  Trưởng   ban tuyên huấn  TW,dự  có  chuẩn tư ớng   son  thoong Phôn  La Vông, đảng Ủy của Bộ quốc phòng, phó Tổng cục chính  trị  Bộ quốc phòng ,các lãnh đạo của Bộ  quốc phòng ,  vụ Trưởng,  phó  vụ  Trưởng của Ban tuyên huấn TW và cán bộ  chuyên viên trong trung tâmh ơn 200

đồng  chí. Trong dân nhịp,ông chương Sôm  Bun  Khăn Bí  thư TW,  Trưởng  Ban  tuyên huấn TW,lên phát biểu  ý  kiến ông đã  nêu lên, ý  nghĩa,quan trọng trong lịch sử  qua đó  củan gày  hi sinh  vì đất nước;Trong thời kỳ  đó,  toàn Đảng,toàn quân và  toàn dân Lào cả  nước, được tổ  chức kỷ  niệm ngày  21/3 là  ngày sôi tiết,trong chiến đấu chống thực dân cũ,đến nay đã được thay đổi chop hù hợp trong thời kỳ  mới, Đảng và Nhà nước quy định ngày 21/3/194  là ngày thương tật và hi sình, đó có  sự kiện to  lớnn hư thế,Đảng và  Nhà nước, tổ  quốc được biết ơng hin hớ trong lich  sử của nước của cách mạng của đất nước mình do ngày sôi tiết;  lực lượng  vũ  trang đã  được chiến đấu bảo vệ tổ quốc,lãnh thổ, bày  tỏ  được nêu lên tình thần sâu xắc,Anh hùng của Nhân dân Lào,lòng yêu nước,“Thà  chết chứ  không chịu cúi đầu  là hơn sống làm nôlệ”.vậy,Đảng và  Nhà  nước được quy định ngày này là  ngày thương tật và  hi sinh vìtổ quốc, làm chongàyấy được kế thừa và ghin hớ,biết ơn,lập nên công trạng của cán bộ-chiếnsĩ  và nhân dân  hi sinh và máu thịt trong sựng hiệp bảo vệ tổ  quốc và  phát triển đất nước./.

 

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1229760
Today:Today:51
Yesterday:Yesterday:111
This Week:This Week:351
This Month:This Month:1457
All:All:1229760