Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

Ban tuyên huấn TW Đảng Lào đã...

         Chiều  ngày 7 /4/2014 qua , Ban  tuyên  huấn  TW  đã  đón  Đoàn    Ban  tuyên  giáo  TW Đảng  Cộng  sản  Việt  nam  do đ/c  Đinh  Thế  Huynh  Bộ  chính  trị  TW,  Bí  thư  TW ,Trưởng  ban  tuyên  giáo  TW  Đảng  Cộng  sản  Việt  nam  sang  thăm  và  làm  việc  với  Ban  tuyên  huấn  TW  Đảng  Lào  do  đ/c  chương  Sôm  Bun  Khăn   Bí  thư  TW,  Trưởng  ban  tuyên  huấn  TW;   Hai  phía  đã  gặp  gỡ  và  làm   việc   trao  đổi  kinh  nghiệm  và  báo  cáo  tình 

hình  về  sự  phát  triển kinh  tế- xã  hội  của  hai  đất  nước ;   Tình  hình    tổ  chức  hoạt  động   công  tác  tuyên  huấn  trong  năm  qua  sự  quan hệ – hợp  tác  giữa   hai  Ban  đã  bước  vào  chiều   sâu  thể  hiện :  Là   sự   hợp  tác   tổ  chức  kỳ  niệm   hai  ngày  lịch  sử  két  thúc  tốt  đệp;  trong  thời  gian  qua,  Ban  tuyên  giáo  TW  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  luân ໆ  giúp  đỡ  Lào,  kể  cả  vất  chất  và  việc  tập  huấn  nghiệp  vụ  cho   cán  bộ-chủ  trì  tuyên  huấn  Lào  ở  Việt  nam. 

              Sự   hợp  tác  trong   tương  lai   Hai  bên  đều  nên  thống   nhất  tiếp  túc  tổ  chức  thức  hiện   sự  hợp  tác  theo   biên   bản   năm  2011-2015,  có  mục  tiêu  và  nâng   cao   chất   lượng   công  tác   chuyên  môn  như  là  việc  tập  huấn  nghiệm  vụ  cho  cán  bộ  tuyên  huấnLào./.   

                                                                                                                        

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1229760
Today:Today:51
Yesterday:Yesterday:111
This Week:This Week:351
This Month:This Month:1457
All:All:1229760