Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

Hội thảo lý luận-thực tiễn lần thứ II Lào-Việt

     HỘi  thảo  lý  luận - thực  tiễn  lần  thứ   hai   giữa  Hội  đồng  khoa  học-xã  hội  quốc  gia  Lào  và  Hội  đồng  lý  luân  TW Đảng  cộng  sản  Viêt  Nam, đã  tổ  chức  ngày  7-8/4/2014 Tại  khách  sản Lan  Mạc    Thủ  Đô  Viêng  Chăn,   phía  Lào  đ/c  Chương  Sôm  Bun  Khăn  Bí  thư  TW,  Trưởng  ban  tuyên  huấn  TW,  Chủ  tích  Hội  đồng  khoa  học-xã  hội  quốc  gia  Lào    phía  Viêt  Nam  đ/c  Đinh  Thế  Huynh   

 Bộ  chính  trị  TW  Bí  thư  TW  Trưởng  ban  tuyên  giáo TW,  Chủ  tịch  Hội  đồng  lý  luận  TW Đảng  cộng  sản  Việt  Nam; có  Hội  đồng  khoa  học-xã  hội  quốc  gia  Lào  và  Hội  đồng  lý  luận  TW Đảng  cộng  sản  Việt  nam  dự  40 đ/c;  Ngoài  ra  có  đảng  Ủy  và  nhà  nghiên  cứu  koa  học    Thủ  Đô  Viêng  Chăn ,   Các  Bộ -  Ban  Trung   ương   hơn  100  đ/c.

            Hội  thao  đã  tổ  chức  trong  chuyền  đề :  Nâng  cao  năng  lực  lãnh  đạo  và  sức  chiến  đấu  của  Đảng  trong  điều  kiện   một  Đảng  cầm  quyền - thực  tiến  ở  Lào  và  Việt  Nam .  đ/c  Chương  Sôm  Bun  Khăn   cho   biết:  NCDNL, Đảng  đã    có  sự  Nâng  cao  năng  lực  lãnh  đạo và  sức  chiến  đấu  của  Đảng   là  tất yếu   khách  quan  và tính  nguyên  tắc  của   Đảng  Nhân  Dân  cách  mạng  Laò  do  Đảng  cầm  quyền  là  điều  kiện  quyết  tâm  đã  lời  ích  là mất  lời  íchvà  hậu  quả   của  sự  đổi  mới  cũng  như  sự  phát  triển  đất  nước  tiến  lên Chủ  nghĩa  xã  hội. 

           Đ/c  Đinh  Thế  Huynh  nhấn  mạnh:     Nâng  cao  năng  lực    lãnh  đạo  và  sức  chiến  đấu  của  Đảng  trong  điều  kiện  một  Đảng  cầm  quyền   không  chỉ  là  chịu  chách  nhiệm  và  quyết  tâm  đối  với  chính  trị  của  Đảng    chẳng  những    sự  quyết  tâm   cao  và  chách  nhiệm  chung  ;   mà  Đảng   phải  lãnh  đạo  và  cầm  quyền  có   khoa  học,  Dân  chủ  và  tâm  thành   tấm  gương  lãnh  đạo,  đây   là  phương  pháp  có  kết  quả   cao. /.

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 117 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1229761
Today:Today:52
Yesterday:Yesterday:111
This Week:This Week:352
This Month:This Month:1458
All:All:1229761