Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

ông Chương Sôm bun Khăn...

    ông   Chương    Sôm  bun  Khăn  tham  dự  kỷ  niệm  20 Năm   ngày  thành     lập     Báo     Viêng  Chăn    Thime.  Báo  Viêng  Chăn  Thime  tổ  chức  Lễ  kỳ  niệm  20  năm   ngày  thành  lập( 7 /4 / 1994 - 7 / 4/ 2014) Tài  Trung  tâm  hợp  tác Lào- Nhật   dự   Chương   Sôm  bun  Khăn  Bí  thư  TW,  Trưởng  Ban  tuyên  huấn  TW  Đảng,  ông  sa  văn  khon  Raz  Mun  Ty  thứ  trưởng  Bộ  văn  hóa  thông  tin  và  du  lịch, có  cộng  tác   viên  và cán  bộ  lien  quan  trong  Bộ.

         

     Trong  Lễ  này,  ông  thong  sa  vắt  Chăn  Sôm  Bắt  Tổng  biên  tập  báo  Viêng  Chăn  Thime  cho  biết:    Trong  thời  gian  20  năm    qua,    Báo  VCT  đã  gọp  phần  tuyên  truyền  đường  lối  chinh  sách  của  Đảng    kế  hoạch   sự  phát  triển- xã  hội  của  đất  nước  và  tổ  chức  thực  hiện  làm  cho  xã  hội  hiểu  biết  công  nghệ  thông  tin  về  CHDCND Lào;   Sự  thành  lập  Báo  VCT,  là   sự  quyết  tâm  của  Bộ  văn  hóa  Thông  Tin cũng  như  chính  phủ   CHDCND Lào,  để  khuyến  khích  thúc  đẩy  mở   rộng  sự  quan  hệ- hợp  tác  quốc  tế;  Đầu  tiên  báo  VCT được  In  và  phát  hành  hàng  toàn  có  16  trang,  lần  đầu  đã  In   và  phát  hành  ngày  7/4/1994,  năm 1996 được  In   và  phát  hành  2  lần/một  toàn,  năm 2004 Báo  phát  triển  thành  báo  hàng  ngày ( thứ  hai - thứ  sấu) , năm  2007  báo  được phát  tờ  báo  ngày  thứ  bảy,  trong  hiện  nay  có  người  đọc  báo  hơn  80 nước  trong  5  Châu  hiểu  biết  công  nghệ  thông  tin  về  CHDCND Lào   như :  Tờ  báo  In,   Điện  tử ,  Website....  

          Nhân  dịp  kỳ  niệm  20  năm, ông  chương  Sôm  Bun  Khăn  Bí  thư  TW  Trưởng  ban  tuyên  huấn  TW  Đảng,  vinh  dự  giao  Huân Chương ,  Lao  động  hàng   một  hàng  hai,   hàng  ba  20  đồng  chí và  Khen  Thưởng   của   chính  phủ  có 13  đồng  chí./.                    

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1229760
Today:Today:51
Yesterday:Yesterday:111
This Week:This Week:351
This Month:This Month:1457
All:All:1229760