Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

Hội thảo 3 tạo dựng...

Ngày 24-25/4/2014 tạiTrung tâm tập huấn quốc tế  Lào- Nhật đã tổ  chức Hội thạo khoa học về tạo dựng Tỉnh thành đầuc hiến lược,Tạo dựng Huyện thành đầu mạnh  mẽ toàn diện vàTạo dựng Lạng thành thị trong nông thôn do chương Sôm Bun Khăn Bí thư  TW, Trưởng ban tuyên huấn TW  Đảng Lào, thường trức ban chách nhiệm chỉ  đạo công tácphư ơng pháp thí nghiệm3  tạo dựng cấp TW có phó thứ  trưởng, thưký  3  tạo dựng cấp bộ ,  phó  tỉnh trưởng,Tỉnh Huyện  12 Huyện 3  tạo dựng và  thành viên Hội

đồng khoa học dự 60 đồng chí.

HỘi thảo đã  tổng kết đánh giá về thí nghiệm  3 tạo dựng trong nhiệm kỳ một năm qua,chung ta đã dây dựng Lạng phát triển trong 109  lạng và thí nghiệm 3  tạo dựng.Công tác  3  tạo dựng đã đánh giá  đã đi theo đinh hư ớng và có kết quả cao mặc dù có một số vấn đề khó khăn những sự tạo dựng Tỉnh và quyền ở địa phư ơng có  năng lực ngày càng liến lên trong tổ  chức thực hiện chiến lược của mình để  góp phần xây dựng đất nước,  cho Nước mạnh,Dân giầu,  Có hạnh phúc Tiến lên theo đường lối chính sách của Đảng như: Phát triển kinh tế – xã  hội và  chính sách pháp luật củan hà nước.

Hội thảo khoa học lần này đã  tiếp túc thúc đẩy công tác là 3 tạo dựng và  tổng kếtrútakinh nghiệm làm cơ sơ trong việc đặt nghị  quyết của Bộ  chính  trị  về  công tác  3  tạo dựng ./.

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1229760
Today:Today:51
Yesterday:Yesterday:111
This Week:This Week:351
This Month:This Month:1457
All:All:1229760