Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay..

Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun Bí thư trung ương Đảng  Bí thư Đảng ủy  trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng đã tiếp đồng chí Cô Vơi Min thành viên quốc hội công tác tuyên truyền của ban tuyên huấn trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc.

Ngày 8 / 8 / 2017  tại ban tuyên huấn trung ương Đảng  đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun đã vinh dự  tiếp đồng chí Cô Vơi Min thành viên quốc hội công tác tuyên truyền của ban tuyên huấn trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc , phó chánh văn phòng thông tin cùng ban chính phủ Trung Quốc. nhân dịp  sang thăm và làm việc tại Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào  tham gia có : các vụ trưởng , phó vụ và thay mặt của ban tuyên huấn trung ương Đảng  Lào .

           Nhân dịp đẩy ý nghĩa quan trọng đó  đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun  đã tỏ long chào mừng đầm ấm của đồng chí  Cô Vơi Min lần này đã góp phần vào sự tăng cường vun đắp mối quan hệ hợp tác và hữu nghị  của hai nước hai Đảng – hai Nhà Nước kế thừa từ lâu được lớn lên phát triển vững bền hơn , cả đến cuộc sang thăm hai bên trao đổi kinh nghiệm  về văn hóa – xã hội giữa hai Đảng – hai Nhà Nước  và thành tựu cơ bản của sự phát triển kinh tế - xã hội , đồng thời  Đồng chí còn nêu đến tổ chức phổ biến nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng đưa vào cuộc sống thực tiễn đến nhân dân các dân tộc trong phạm vi toàn quốc và vấn đề quan trọng hơn là Đảng nhân dân cách mạng Lào đã tổ chức thực hiện nghị quyết lần thứ 5 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa  X của Đảng được đánh giá và tiếp tục tổ chức phát triển hiệu quả của đợt tiến hành sinh hoạt chính trị chỉnh đốn Đảng lần này sâu xắc , xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo nghị quyết Đại hội lần thứ 5 khóa X của Đảng báo cáo cho đồng chí Cô Vơi Min cùng đoàn biết.