Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay.,

Đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun Bí thư trung ương Đảng ,Bí thư Đảng ủy ,trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng tiếp  bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông MIC quốc gia Việt Nam.

      

Ngày 1/11/2017 Tại Ban tuyên huấn trung ương Đảng  đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun  Bí thư trung ương Đảng , Bí thư Đảng ủy ,trưởng ban tuyên huấn trung Đảng . đồng chí tiến sĩ Chương Minh  Muan  bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ( MIC ) quốc gia Việt Nam và đoàn , nhân dịp sang thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào . 

          Nhân dịp này đồng chí giáo sư tiến sĩ  Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun đã tỏ lòng nhiệt liệt thân ái của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông MIC Việt Nam  lần này là giữ gìn tình đoàn kết đặc biệt nói chung nói riêng để góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác thân mật đồng chí anh em của hai Đảng  hai Nhà Nước thành một truyền thống lâu đời , đồng thời đồng chí còn nêu đến kỷ niệm năm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng hai Nhà Nước , trao đổi về văn hóa – xã hội và sang thăm đi – lại trong suốt quá trình phát triển kinh tế xã hội đã hoàn thành được nhiều mặt của hai nước và quan trọng hơn nữa là hoàn thành quán triệt tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa X của Đảng , tiếp tục phát huy kết quả của đợt sinh hoạt chính trị chỉnh đốn Đảng và thành tích hoạt động tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ban tuyên huấn trung ương Đảng trong thời gian qua cho phía bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông MIC quốc gia Việt Nam.