Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng..

Cuộ chội đàm gặp gỡ giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng và Ban tuyên giáoTrung ương Đảng cộng sản Việt nam

       Ngày 25 tháng 7 năm 2018. Đồng chí Gs.Ts Kị Kẹo Khay Khăm Phi Thun ban bí thư trung ương Đảng bí thư đảng ủy trưởng ban tuyên huấn trung ương đảng đã tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáotrung

ương đảng cộng sản Việt nam cùng đoàn trong cuộc chiến thăm và làm việc tại CHDCND Lào. Tham gia có: ban đảng ủy, phó ban tuyên huấn trung ương Đảng, các vụ trưởng và thay mặt đoàn đại biểu trong ban tuyên huấn trung ương.

      nhân dịp có ý nghĩa quan trọng đó, Đồng chí Gs.Ts KịKẹo KhayKhăm Phi Thun trưởng ban tuyên huấn trung ương nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao cuộc chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào của trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng cùng đoàn phối hợp tổ chức hội nghị lý luận khoa học giữa hai đảng Lào- Việt nam lần thứ 6 tại CHDCND Lào.Chuyến thăm và làm việc lần này đã thể hiện sự chu đáo, sự quan trọng trong việc tư tưởng của đảng đặc biệt đối với ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào và thể hiện sâu sắc hữu nghị mối quan hệ đoàn kết đối với ban tuyên huấn trung ương. tăng cương tình hữu nghị giữa hai đảng, góp phần cùng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hớp tác toàn diện giữa hai nước, hai đảng và hai nhân dân Lào – Việtnam. Hội đàm lần này hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai ban, hai đảng và tăng cường hợp tác trao đổi công việc năm 2017 -2018 và định hướng hợp tác trong thời gian 5 năm tới.