​ການ​ເມືອງ​-ແນວ​ຄິດ

ເດັດ​ດ່ຽວ​ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອ່ອນ-ຄົງ​ຄ້າງ ພາຍ​ໃນ​ພັກ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບົດ​ບາດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ນຳ​ພາ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທຸກ​ຂັ້ນ.

ເດັດ​ດ່ຽວ​ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອ່ອນ–ຄົງ​ຄ້າງ ພາຍ​ໃນ​ພັກ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບົດ​ບາດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ນຳ​ພາ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທຸກ​ຂັ້ນ.       ເພື່ອຕອບ​ສະ​ໜອງ​ການ​ເລັ່ງ​ທວງ​ອັນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ອັນ​ໜັກ​ໜ່ວງ