ບົດຮຽນວິທີການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ເວີຊັ່ນໃໝ່ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງທົ່ວປະເທດ

Ep1. ການອັບຂ່າວສານຂຶ້ນເວັບ ຄອຮ.ຂ pt…gov.la

EP2. ການສ້າງ user ຂອງເວັບໄຊ ຄອຮ.ຂ

EP3.ວິທີຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ Plugin “Post Views Counter”ເພື່ອນັບຍອດວີວຄົນເຂົ້າຊົມຂ່າວສານຂອງເວັບໄຊຄອຮ.ຂ

EP4. ວິທີອັບເອກະສານ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ລົງໃນເມນູ ເອກະສານເວັບໄຊ ຄອຮ.ຂ

EP5. ການແຊລີ້ງຂ່າວຈາກເວັບໄຊໄປຍັງ page facebook

EP6. ປ່ຽນລີ້ງ Facebook ຢູ່ໜ້າຫຼັກຂອງ page ເວັບໄຊຂອງ ຄອຮ.ຂ