(Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

ອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ, ກຳໃຫ້ແໜ້ນແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ, ເອກະສານຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ

ອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈ, ກຳໃຫ້ແໜ້ນແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ, ເອກະສານຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ     ໃນເວລາທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19ລະບາດຮອບສອງທົ່ວສັງຄົມໃນປະເທດເຮົາປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຳລົງຊີວິດກໍຄືການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ,

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List: 1 คอลัมน์)