ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ການຝຶກຝົນຕົນເອງຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ມີ

ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍີ່ງສຳລັບພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ຜູ້ນຳການປະຕິວັດເຮົາເວົ້າວ່າ :ຄຸນທາດການເມືອງດີປານໃດ, ລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດສູງປານໃດກໍຕາມ, ແຕ່ຖ້າຫາກຂາດຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດແລ້ວກໍບໍ່ອາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃຫ້ເປັນປະໂຽດສຳລັບພັກ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້.

ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ

ເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກ ໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ຕ້ານແນວຄິດຫຼາຍພັກ, ຫຼາຍເຄົ້າ, ເອກະຊົນ, ຈຸ້ມເຈື້ອພັກພວກ, ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕົນ ກໍຄືການກະທຳທຸກຢ່າງທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກຄວາມເປັນອັນໜື່ງ, ອັນດຽວພາຍໃນພັກ.

ສັບຊ້ອນ ແລະ ນຳໃຊ້ພະນັກງານ

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຝຶກຝົນທົດສອບໃນຂະບວນການວຽກງານຕົວຈິງ ແລະມີໂອກສດໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫ້ສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ປະຕິບັດລະບອບສັບປ່ຽນຄ່ຽນຍ້າຍພະນັກງານ ໃຫ້ໄປຕາມທິດທີ່ຮັບປະກັນ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ເລືອກ ຕັ້ງຜູ້ແທນສົມບູນ ​ແລະ ສຳຮອງ