ສາຂາວິຊາໂຄສະນາອົບຮົມ

ພິທີພົບປະລະຫວ່າງ ຄະນະນຳຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ກັບ ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາໂຄສະນາອົບຮົມ.

ພິທີພົບປະລະຫວ່າງ ຄະນະນຳຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ກັບ ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາໂຄສະນາອົບຮົມ. ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ທັນວາ 2022 ຜ່ານມາ ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາໂຄສະນາອົບຮົມ ໄດ້ມາລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ພາກວິຊາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ