…ກໍາແໜ້ນເພື່ອເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 38/ຄລສພ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.