ມະຕິ ວ່າດ້ວຍເພີ່ມທະວີການນຳພາ ຂອງພັກ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນ ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ວຽກງານພະນັກງານ