ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສ້າງຂະບວນການເພື່ອກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3ຂັ້ນ ຂອງພັກ 254/ຄອສພ