ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ

ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງໃນວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່  

ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງໃນວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່ ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ     ຫົວຂໍ້ບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຂໍຢືມຄຳຂວັນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2020-2021ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ