ກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

 

ດາວໂຫຼດບົດຮຽນເວັບໄຊ

ດາວໂຫຼດບົດຮຽນຝຶກອົບຮົມວຽກງານ IT 2020

ບົດຮຽນວິທີການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ເວີຊັ່ນໃໝ່ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງທົ່ວປະເທດ 2024