ມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳຂອງພັກຕໍ່ວຽກງານວັດທະນະທຳໃນໄລຍະໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 25/ກມສພ, ລົງວັນທີ 17/05/2021