ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ເລກທີ 02/ກມສພ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021