ພາກທີ VI ວິຊາເຕັກນິກການຂຽນຂ່າວ, ຂຽນບົດຂ່າວສານ, ບົດຄວາມ, ບົດນໍາ, ບົດວິຈານ ແລະ ບົດໂຄສະນາຜ່ານສື່.


ສາມາດກົດດາວໂຫຼດ

ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ