Day: February 14, 2024

ວິທີຮັກສາສາຍຕາ

ວິທີຮັກສາສາຍຕາ ການເບີ່ງໜ້າຈໍໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີເປັນເວລາດົນໆ ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາຂອງເຮົາອ່ອນ ເພຍລົງທຸກໆ ມື້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຊໍາເຮື້ອເປັນຕົ້ນແມ່ນສາຍຕາສັ້ນ ມື້ນີ້ມາຮູ້ຈັກວິທີການຮັກສາດວງຕາ (Eyes care) ໃຫ້ຢູ່ກັບພວກເຮົາໄປດົນໆ ດ້ວຍການທົດລອງໃຊ້ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍຕາຂອງທ່ານດີຂື້ນຢ່າງແນ່ນອນ.