ກອງປະຊຸມວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2021

ກອງປະຊຸມວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2021

ກອງປະຊຸມວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2021     ກອງປະຊຸມວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 09 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄອສພ ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກທົ່ວປະເທດ