ການນຳຂັ້ນສູງ ສສ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໜັງສືພິມປະຊາຊົນສຽງຂອງສູນກາງພັກ