ສຳມະນາວິທະຍາສາດ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການຮຽບຮຽງປຶ້ມປະຫວັດສາດຊາດລາວ ເຫຼັ້ມ 1(ສະໄໝບູຮານ)

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການຮຽບຮຽງປຶ້ມປະຫວັດສາດຊາດລາວ ເຫຼັ້ມ 1(ສະໄໝບູຮານ)     ໃນວັນທີ 02 ກັນຍາ 2022 ສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການຮຽບຮຽງປຶ້ມປະຫວັດສາດຊາດລາວ ເຫຼັ້ມ 1 (ສະໄໝບູຮານ)