ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍເພີ່ມທະວີການນຳພາຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ່ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງີນ, ເລກທີ 01/ກມສພ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021