ສາລະໜ້າຮູ້

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກຕູມ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກຕູມ ໝາກຕູມມີຄຸນປະໂຫຍດ ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ ເວລາດື່ມນໍ້າໝາກຕູມຈະຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຄຸນ ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: 1. ຊ່ວຍຟຶ້ນຟູຮ່າງກາຍຈາກການເປັນໄຂ້ 2. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນນໍ້າຕານໃນເລືອດ 3. ໝາກຕູມຊ່ວຍໃນການດູດຊຶມອິນຊູລິນ ຂອງຜູ້ມີພະຍາດເບົາຫວານ 4. ຊ່ວຍແກ້ອາການອ່ອນເພຍຈາກອາການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ຫຼື ອາຫານເປັນພິດ 5. ດື່ມນໍ້າໝາກຕູມຊ່ວຍແກ້ອາການອືດທ້ອງ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ 6. ຊ່ວຍໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບ ແລະ ຮັກສາລໍາໃສ້ 7. ຊ່ວຍຂ້າເຊື້້ອໂລກໃນລໍາໃສ້ 8. ນໍ້າໝາກຕູມເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເບົາໂຕ. 9. ຮາກຂອງໝາກຕູມເປັນຢາສະໝຸນໄພຊ່ວຍຮັກສາອາການໄຂ້ 10. ໃບໝາກຕູມເປັນຢາຊ່ວຍຮັກສາບາດແຜ 11. ຊ່ວຍປັບຄວາມສົມດຸນ ຂອງຮ່າງກາຍ 12. ເປັນຢາແກ້ຫຼອດລົມອັກເສບ 13. ໝາກຕູມມີລົດຊາດຫວານ ແຕ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ 14. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການບວມຊໍ້າ ຂອງຜິວໜັງ 15. ຊ່ວຍແກ້ໄອ ແລະ ແກ້ຫອບຫືດ 16. ປະໂຫຍດ ຂອງໝາກຕູມຊ່ວຍຂັບສານຜິດອອກທາງປັດສະວະ ວິທີປຸງແຕ່ງ 1. […]

ຜົນຮ້າຍຂອງແປ້ງນົວ.

ຜົນຮ້າຍຂອງແປ້ງນົວ. ແປ້ງນົວ ເປັນອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດເນື່ອງຈາກວ່າແປ້ງນົວມີໂຊດຽມທີ່ເຮັດມາຈາກໂຊດາໄຟ, ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນແຕ່ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາເຊັ່ນ: • ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທ້ານ ຫຼື ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຫຼຸດລົງ. • ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໂລກໄຕ, ໂລກຫົວໃຈເປັນຕົ້ນ. • ໃນເວລາປຸງແຕ່ງອາຫານຫາກໃສ່ແປ້ງນົວຫຼາຍກິນເຂົ້າໄປຈະເກີດມີອາການຊາ ແລະ ຮ້ອນວູບວາບທີ່ປາກ, ລິ້ນ ແລະ ໃບໜ້າ, ແໜ້ນເອິກ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າລົງ, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກເປັນຕົ້ນ. • ແປ້ງນົວເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບປະສາດສາຍຕາ, ເສຍສາຍຕາ ຫຼື ເກີດຕາບອດ. • ເຮັດໃຫ້ກະດູກ ແລະ ໄຂກະດູກຂອງທ່ານຊຶ່ງເປັນສ່ວນຜະລິດເມັດເລືອດແດງໃນຮ່າງ ກາຍເຮັດໃຫ້ເລືອດຈາງໄດ້ໃນທີ່ສຸດ. • ມີສ່ວນທໍາຮ້າຍສະໝອງສ່ວນໜ້າຊຶ່ງເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ລະບົບສືບພັນຂອງຮ່າງກາຍ, ອາດຈະເປັນໝັນໄດ້.

10 ເຄັດລັບເພື່ອກວດສອບອີເມວຫຼອກລວງ (Phishing) ທີ່ວ່ອງໄວທັນໃຈ.

10 ເຄັດລັບເພື່ອກວດສອບອີເມວຫຼອກລວງ (Phishing) ທີ່ວ່ອງໄວທັນໃຈ. ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ ຈຳນວນອີເມວຫຼອກລວງ ມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງກ້າວກະໂດດຊຶ່ງບໍລິ ສັດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ F5 Labs ລາຍງານວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການໂຈມຕີແບບຫຼອກລວງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຖິງ 220% ໃນປີ 2020. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີງ່າຍໆໃນການສັງເກດວ່າເປັນອີເມວຫຼອກລວງ ມີເນື້ອໃນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ຄົນທີ່ເປີດອ່ານອີເມວ ທີ່ບໍ່ມີບັນຊີຜູ້ໃຊ້ໃນບໍລິສັດທີ່ອ້າງເຖິງ ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃນຮູບແບບທີ່ວ່າ “ກະລຸນາອັບເດດຂໍ້ມູນບັນຊີ PayPal” ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີບັນຊີ PayPal ມາກ່ອນ ສິ່ງນີ້ຖືວ່າເປັນສັນຍານຂອງ Phishing ທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍ, ເຈົ້າອາດຈະຢ້ານວ່າ ມີໃຜຄົນອື່ນມາເປີດບັນຊີໂດຍໃຊ້ຊື່ຂອງເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນເປີດອີເມວດັ່ງກ່າວ ຄວນສອບຖາມກັບບໍລິສັດໂດຍກົງຈະດີກວ່າ. 2. ບັນຊີອີເມວຂອງເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນອີເມວໃນການຕິດຕໍ່ກັບບໍລິສັດທີ່ລະບຸໄວ້ ສົມມຸດວ່າ ຖ້າເຈົ້າມີບັນຊີ PayPal ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີອີເມວທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ລວມທັງບໍ່ເຄີຍບອກທີ່ຢູ່ອີເມວນີ້ໃຫ້ບໍລິສັດຮູ້ ບໍລິສັດກໍ່ບໍ່ຄວນທີ່ຈະສົ່ງມາທີ່ອີເມວນີ້ໄດ້. 3. ທີ່ຢູ່ອີເມວສຳລັບຕອບກັບ ທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຖືເປັນຈຸດທີ່ເຮົາຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ສັງເກດເບິ່ງ ແຕ່ກໍ່ເປັນຈຸດທີ່ສາມາດຢືນຢັນວ່າເປັນອີເມວຫຼອກລວງໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດ ເພາະເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຮັບອີເມວຈາກບໍລິສັດທີ່ຮູ້ຈັກ ອີເມວນັ້ນກໍ່ຄວນຈະມາຈາກທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງບໍລິສັດນັ້ນໂດຍກົງ […]

Kaspersky ເປີດເຜີຍສະຖິຕິ ປີ 2020 ພົບໄຟລ໌ອັນຕະລາຍເກີດໃໝ່ ສະເລ່ຍມື້ລະ 360,000 ໄຟລ໌ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.2% ຈາກປີກ່ອນ.

ສາລະໜ້າຮູ້ທາງດ້ານໄອທີ Kaspersky ເປີດເຜີຍສະຖິຕິ ປີ 2020 ພົບໄຟລ໌ອັນຕະລາຍເກີດໃໝ່ ສະເລ່ຍມື້ລະ 360,000 ໄຟລ໌ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.2% ຈາກປີກ່ອນ. ໃນປີ 2020, Kaspersky ກວດພົບໄຟລ໌ອັນຕະລາຍເກີດໃໝ່ສະເລ່ຍແລ້ວ ມື້ລະ 360,000 ໄຟລ໌ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 5.2% ເມື່ອທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ ສາເຫດແມ່ນໜ້າຈະມາຈາກ ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ ໂທຈັນ (Trojan ໄຟລ໌ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງການລຶບ ຫຼື ລັກຂໍ້ມູນພ້ອມ) ແລະ ແບັກດໍ (Backdoor ໂທຈັນປະເພດໜຶ່ງທີ່ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ ສາມາດເຂົ້າມາຄວບຄຸມເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຫຍື່ອ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 40.5% ແລະ 23% ຕາມລຳດັບ ແລະ ນີ້ແມ່ນແນວໂນ້ມ ທີ່ບອກໃນລາຍງານ Kaspersky Security Bulletin: Statistics of the Year Report ລະບົບກວດຈັບຂອງ Kaspersky […]

ກຳແໜ້ນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ກຳແໜ້ນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໂດຍ: ທ່ານ ຄຳວິສັນ ແກ້ວສຸວັນ ຜູ້ຊ່ວຍຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ     ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ(ພັກປປລາວ)ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ

1 2 3 5